1. Mag Pedippi verdund worden?

Ja, Pedippi mag verdund worden met een beetje melk (20-30ml).

Het advies van het Lareb: Verdun omeprazol suspensie Pedippi met melk

Ouders die hun kindje Pedippi geven, kunnen de suspensie het beste verdunnen met een kleine hoeveelheid melk. De suspensie is namelijk dik en dat kan problemen geven bij het doorslikken bij het kind.

Het CBG heeft de fabrikant gevraagd om in de bijsluiter het advies op te nemen om de suspensie met een kleine hoeveelheid (20-30ml) melk in te nemen.

2. Mijn flesje Pedippi lekt, hoe komt dat?

Lekkage kan worden veroorzaakt doordat:

• de fles niet juist bereid is, bijvoorbeeld als de kleurloze, transparante spuitadapter niet goed in de fles is bevestigd;
• de rode ring niet is verwijderd en de grijze dop dus niet volledig op de fles gedraaid kan worden. Hierdoor kan er tijdens het schudden een beetje suspensie in de dop terecht komen die vervolgens uit de fles zal lekken wanneer het flesje omgedraaid wordt.

Verwijder de rode ring als deze nog op het flesje zit en maak de dop en de bovenkant van de fles schoon.

Zorg dat de bovenkant van de fles helemaal schoon is voordat u de grijze dop weer op de fles draait.

Wij adviseren om de fles altijd rechtop te bewaren in de koelkast.

3. Is Pedippi 2mg/ml geschikt voor kinderen?

Ja, dit medicijn is geschikt voor kinderen ouder dan 1 maand.

4. Waar kan ik meer informatie vinden over de terugbetalingsregeling voor Pedippi?

Informatie over de terugbetalingsregeling voor Pedippi kunt u vinden op de website van de uitvoerende organisatie, Stichting Terugbetalingsregelingen: Hevoconsult.nl

 

5. Waar smaakt Pedippi 2 mg/ml naar?

Pedippi 2mg/ml heeft een vanille-muntsmaak.

6. Is Pedippi 2mg/ml suiker, gluten, lactose en alcoholvrij?

Ja, dit medicijn is suiker, gluten, lactose en alcoholvrij.

7. Is Pedippi 2mg/ml halal?

Ja, dit medicijn is halal.

8. Hoe lang is Pedippi 2mg/ml na opening houdbaar?

Dit medicijn is na opening 28 dagen houdbaar.

9. Hoe lang is Pedippi 2mg/ml in gesloten verpakking houdbaar?

Dit medicijn is in gesloten verpakking maximaal 24 maanden houdbaar. Zie datum op de verpakking.

10. Hoe bewaart u Pedippi 2mg/ml?

Pedippi 2mg/ml in vloeibare vorm (na bereiding): Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Bewaren in de originele verpakking om het te beschermen tegen licht en vocht. Houd de fles goed gesloten. De bereide suspensie kan 28 dagen worden bewaard. Na deze tijd moet alle resterende suspensie worden weggegooid. De suspensie mag maximaal 2 van de 28 dagen buiten de koelkast beneden 25°C worden bewaard.

11. Is Pedippi 2mg/ml een siroop of suspensie?

Dit medicijn is in vloeibare vorm (na bereiding) een suspensie.

12. Wat zijn de donkere deeltjes in Pedippi 2mg/ml?

Dat is zoetstof.

13. Zit er aspartaam in Pedippi 2mg/ml?

Nee, dit medicijn bevat geen aspartaam, maar wel sucralose, maltitol en mannitol.

14. Kan Pedippi 2mg/ml aan diabetici gegeven worden?

Ja, dit medicijn kan aan diabetici worden gegeven.

15. Wat is de functie van de rode mengschijf in de fles? Moet ik de rode mengschijf uit de fles halen?

De rode mengschijf helpt bij het mengen van de poeders en de suspensie. De rode plastic mengschijf blijft tijdens gebruik altijd in de suspensie; probeer deze niet te verwijderen.

16. Is Pedippi 2mg/ml geschikt voor sondetoediening?

Ja, dit medicijn kan ook worden toegediend via een buisje via de neus (nasogastrische sonde (NG-sonde)) of via een buisje door de huid direct naar de maag (percutane endoscopische gastrostomie sonde (PEG-sonde)).

17. Hoe moet ik Pedippi 2mg/ml toedienen via een NG of PEG sonde?

Voordat u dit medicijn toedient, moet u ervoor zorgen dat de ingaande sonde geen verstoppingen heeft.

 • Spoel de ingaande sonde met 5ml water.
 • Dien de juiste dosis van dit medicijn toe met een geschikt spuitje.
 • Spoel de ingaande sonde met 5ml water.

Dit medicijn is geschikt voor gebruik met kunststof sondes (Polyurethaan en PVC nasogastrische (NG) en percutane endoscopische gastrostomie (PEG) sondes) in de maten 6 Fr tot 16 Fr. Voor de kleinste diameter sondes (6 Fr) kan bij heel jonge kinderen een kleiner spoelvolume van 2ml worden gebruikt.

18. Het bijgeleverde spuitje past niet bij een NG of PEG-sonde, klopt dit?

Ja dit klopt, deze is alleen geschikt voor de orale toediening. Er moet een geschikt passend spuitje gebruikt worden.

19. Hoe moet ik als apotheker Pedippi 2mg/ml bereiden (constitueren) voordat het medicijn meegegeven wordt met de gebruiker?

 1. Het samenvoegen van de poeders uit de dop en de fles.
  1. Schud de fles 10 seconden om het poeder los te maken.
  2. Draai de rode dop tegen de klok in (zie pijl op dop) totdat de verzegeling verbroken is. Het poeder uit de rode dop zal met een rode mengschijf in de fles vallen.
  3. Draai de rode dop terug in de originele positie en draai hem goed vast.
 2. Het bereiden van het poeder
  1. Schud de fles 10 seconden stevig om de poeders te mengen.
  2. Tik de bodem van de fles drie keer op een harde, platte (horizontale) ondergrond om er zeker van te zijn dat al het poeder in de fles zit en niets meer in de dop.
  3. Verwijder de rode dop van de fles.
  4. Voeg met behulp van een geschikte maatbeker 64 ml water toe (tot aan de lijn op het etiket).
  5. Draai de rode dop goed vast op de fles en schud de fles 30 seconden stevig.
 3. Het plaatsen van de spuitadapter
  1. Verwijder de rode dop en rode ring en gooi ze weg.
  2. Steek het kleurloze, doorzichtige spuitstuk (spuitadapter) in de fles en sluit de fles af met de grijze schroefdop.
  3. Laat de fles vijftien minuten lang staan om de uiteindelijke samenstelling (consistentie) te bereiken.

20. Hoe kan ik een bijwerking melden?

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Indien u een bijwerking wilt melden, stuur dan een email naar farmacovigilantie@curaphar.com.

U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.Lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

21. Wat voor water moet er gebruikt worden bij de bereiding van Pedippi?

Pedippi wordt in de apotheek bereid.
Er moet 64 ml water toegevoegd worden.

Kraanwater is geschikt om Pedippi te bereiden.

22. Waarom staat er op de verpakking dat er minimaal 75ml beschikbaar is? Er zit toch 90ml in?

Er staat inderdaad op de verpakking vermeld dat er minstens 75ml beschikbaar is voor toediening, wat verwarrend is.

Bij de registratie van dit vloeibare geneesmiddel was de fabrikant verplicht om dit in de bijsluiter en op de verpakking te vermelden. Het CBG-MEB gaat er namelijk vanuit dat er bij 28 dagelijkse doseringen rekening gehouden moet worden met enige verspilling. Vandaar dus minstens 75ml.

Zie ook de SmPC 6.5 en de bijsluiter.

23. Wat kan ik doen als mijn kind Pedippi uitspuugt of niet lekker vindt?

Als uw kind Pedippi uitspuugt vanwege de smaak kunt u het volgende proberen:

Houd uw kind rechtop en spuit de afgemeten dosis in kleine hoeveelheden in het wangzakje van uw kind,

of

Verdun de afgemeten dosis met een beetje melk (20-30ml maximaal)