Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig
bijgewerkt.

Voor gebruikers van haar geneesmiddelen wil CURAPHAR – onder meer – in aanvulling op de
huisarts, apotheker en specialist, informatie verschaffen over gezondheid, ziek zijn en
correct gebruik van medicijnen en voedingssupplementen. De inhoud van deze site is
uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of
apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een
diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een
arts of specialist te worden geraadpleegd.

CURAPHAR heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden
door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten.
CURAPHAR is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard
dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze
website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van CURAPHAR
vallen. CURAPHAR is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
inhoud van deze websites. Deze website met internetadres www.pedippi.nl en alle
informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet
daarbuiten.